logo

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal

Számviteli ügyintéző

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály 
Pénzügyi és Számviteli Iroda Számviteli ügyintéző 2. munkakörre 
Ügyszám: 17/4-26/2022 
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: 1082 Budapest, Baross utca 63-67. 
 Az ellátandó feladatok: - Tárgyi eszközök analitikus nyilvántartásának vezetése az ASP Gazdálkodási szakrendszer KATI moduljában, a kapcsolódó számviteli nyilvántartások vezetése; - a tárgyi eszköz nyilvántartáshoz kapcsolódó adatszolgáltatások teljesítése (KSH adatszolgáltatás); - leltározási feladatokban közreműködés; - kapcsolattartás és egyeztetési feladatok ellátása a főkönyvi könyveléssel és a vagyonkataszteri nyilvántartással.
Feltöltve: 2022. Jul. 20.
Tulajdonságok

Helység:

Budapest VIII.

Cégnév:

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal

Kategória:

Számviteli ügyintéző

Szükséges nyelvtudás:

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

Tapasztalat:

1-3 év gyakorlat
Leírás
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 
A benyújtás határideje: A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 14. 
A betöltendő munkakörrel kapcsolatos bővebb felvilágosítást Nagyné Sós Bernadett irodavezető ad a 06 1 459-2290 telefonszámon, illetve a sos.bernadett@jozsefvaros.hu email címen. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 19. 
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Az Önkormányzat vezetése hangsúlyt fektet a szervezet működése kapcsán a nyilvánosságra, valamint arra, hogy a hivatali munkavégzés során érvényesítésre kerüljön az esélyegyenlőség, a teljesítmény tisztelete, a szolidaritás és a méltányosság. A közszolgálati jogviszony 6 hónap próbaidő kikötésével jön létre. A jogszabály szerint megállapított illetménytől eltérő illetmény megállapítására a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezéseinek figyelembe vételével lehetőség van. A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2023. június 30-ig 60.000 Ft, 2023. július 1-től 65.000 Ft. A cafetéria juttatás éves összege bruttó 287.500 Ft.
Elvárt szakmai képzettség
Pályázati feltételek: 
  • magyar állampolgárság, 
  • cselekvőképesség,  büntetlen előélet, 
  • főiskolai vagy egyetemi szintű közgazdasági vagy pénzügyi szakképesítés, 
  • felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek (MS Office, Excel irodai alkalmazások) 
  • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása 
  • mérlegképes könyvelői szakképesítés 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megigénylését igazoló elismervény • fényképpel ellátott önéletrajz a Kttv. 5. mellékletében meghatározott kötelező adatkörrel és a 87/2019. (IV.23.) Korm rendelet 9. § és 1. mellékletben foglaltak figyelembevételével • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolata, közigazgatási szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása • motivációs levél • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalására vonatkozó nyilatkozat • nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázó személyi anyagát megismerhetik, pályázati anyagban foglalt személyes adatainak kezeléséhez a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul • a pályázó arra vonatkozó nyilatkozata, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró ok vagy korlátozó gondnokság alatt, kinevezése esetén nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn (Kttv.84-85 §), valamint nem áll hivatalvesztés fegyelmi hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható